+48 536 455 935
Al. Niepodległości 245 lok. 58, 02-009 Warszawa

Oferta

Nasza oferta obejmuje:

 • kompleksową obsługę celną w imporcie, eksporcie, tranzycie
 • odprawy celne eksportowe w systemie ECS,
 • odprawy celne tranzytowe w systemie NCTS,
 • wystawianie dokumentów celnych i przewozowych:
  • deklaracji SAD,
  • deklaracji SAD-BIS,
  • świadectwa pochodzenia,
  • świadectw przewozowych EUR.1,
  • międzynarodowych listów przewozowych CMR,
  • karnet TIR, ATA
 • obsługa systemów celnych : CELINA, NCTS, ECS, ZEFIR, PUESC
 • uiszczanie należności celnych przywozowych i innych opłat,
 • zabezpieczenie w ramach Wspólnej i Wspólnotowej Procedury Tranzytowej w procedurze tranzytu za dokumentem T1 i T2,
 • reprezentacja przed organami celnymi:
  • składanie odwołań,
  • sporządzanie wniosków dotyczących spraw celnych,
  • sporządzanie wniosków o rejestrację w systemie EORI i PDR,
  • sporządzanie świadectw pochodzenia,
 • doradztwo celne.


Powyższe czynności standardowo prowadzone są na podstawie upoważnienia bezpośredniego od klienta.

Zwykłe dokonanie odprawy celnej wymaga:

 • dostarczenia towaru do urzędu celno-skarbowego (oddziału celnego),
 • przedstawienia go organom celnym,
 • złożenia w odpowiedniej formie zgłoszenia celnego,
 • przedstawienia wymaganych załączników, w tym faktury handlowej, dokumentu pochodzenia, specyfikacji, upoważnień, zezwoleń oraz innych dowodów wymaganych prawem.

Czynności te rozpoczynają odprawę celną, która powinna przebiegać według poniższego schematu.


Podstawa prawna:

 • Art. 158-165 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny
Jesteśmy
dyspozycyjni
Oferujemy wysoki standard usług
Minimalizujemy formalności
Pratnerska współpraca
21 lat doświadczenia
masz pytania zadzowń do nas
Odpowiemy na wszytskie Twoje wątpliwości
+48 536 455 935
Zbyszka z Bogdańca 10 A, lok. 7
03-259 Warszawa
+48 536 455 935
+48 795 064 258
zawodzie@eurocargo.com.pl